skip to Main Content

Leiden

Gerelateerde publicaties
Gevraagd advies verordening en beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer 2022
Gevraagd advies concept verordening en nadere regels Jeugdhulp Leiden 2022
Gevraagd advies rapportage sociale en maatschappelijke gevolgen coronacrisis
Gevraagd advies ontwikkelvisie Leiden Noord
Omgevingsvisie Leiden 2040 versie 1.1
Gevraagd advies programma Leiden inclusief 2021-2023
Verslag online bijeenkomst brede achterban 20 april 2021, thema onafhankelijke cliëntondersteuning
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Gevraagd advies beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Gerelateerde nieuwsberichten
Eerste traject Rowing Blind bij Njord ‘smaakt naar meer’
Leiden krijgt 7,2 miljoen voor kwetsbaren in coronacrisis: ‘Grote uitdaging om ze te bereiken’
Scheidend voorzitter Oogvereniging Rik Wouters: ‘Ik ben niet lastig, maar wel gedreven’
Leidse studenten bestrijden eenzaamheid ouderen met soep
Vertegenwoordigen wijkverenigingen de bewoners uit hun wijk?
Project ‘Gewoon Wonen Leiden’ komt van de grond
Nieuwe website Leidse gemeenteraad toegankelijk voor mensen met een beperking
Gemeente Leiden wint Jantje Beton Prijs voor meest speelvriendelijke gemeente van Nederland!
Leiden is meest speelvriendelijke gemeente van Nederland
Gezond leven voor iedereen bereikbaar: hoe pakt Leiden dat aan?
Monitor Sociaal Beleid kan meer zijn dan signaleringsdocument
Documentaire ‘Het kind of de rekening?’: hoe krijgt de gemeente meer grip op jeugdhulp?
LLokaal opent officieel haar deuren met feestelijk startschot
Baan of inkomen kwijt tijdens de coronacrisis? Het Regionaal Mobiliteitsteam helpt!
Wij zoeken enthousiaste Energiecoaches (vrijwilligerswerk)
SchakelWijk: Leiden-Noord
Te lange wachttijden bij Regiotaxi Holland Rijnland
‘Kamers met Aandacht’ ondersteunt jongeren bij zelfstandigheid
Prikbus goed voor 4.000 extra vaccinaties in Hollands Midden
Leidse Voedselbank zoekt chauffeurs ‘met hart op de goede plaats’ om donaties op te halen
Dementheek in bibliotheek Nieuwstraat met wekelijks spreekuur
Stadsenquête: Leidenaren nog even gelukkig als voor corona
Leidse breedtesportcoördinator verheugt zich op nieuwe seizoen: ‘Er kan steeds meer’
Krapte op regionale arbeidsmarkt bijna weer net zo hoog als voor corona
MijnGemeente-app
Van 14 september tot en met 29 november ~ de Leidse Inclusie Maanden
Leiden en Leiderdorp binden strijd aan met laaggeletterdheid
Gemeenteraad: Discussie Participatie in Leiden ontleed 9 sept. 2021
Wat vind jij van de gemeentepolis? Vertel het ons!
Wasservice voor ouderen veel voordeliger omdat bijna niemand het wil
Holland-Rijnland: Regionale ww-cijfers dalen, maar zijn nog niet terug op pre-corona niveau
Servicepunt 71 opgeheven: buurgemeenten gaan diensten inkopen bij Leiden
Serie keuzes in de laatste levensjaren op RTV Sleutelstad
Nieuwe regionale informatiegids CVA
Gemeente Leiden: Brief collectieve aanvullende zorgverzekering
Wethouder Damen over onderzoek naar participatie: ‘Veel is herkenbaar’
Opheffing zorg-BSO dreigt, ruim zestig kinderen in onzekerheid
Bijna 18! En dan?
Leiden: Sociale impact corona in cijfers
Trends in Leiden2021
Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein
Humanitas Thuisadministratie en SchuldHulpMaatje Leiden slaan handen ineen
Hogeschool Leiden ondertekent VN-verdrag Handicap
Vernieuwde app voor jongeren die meerderjarig worden
‘Presenteren met de Stad’, hoe studenten en bewoners van elkaar leren
Stichting Leergeld Leiden en Omstreken breidt steun uit met menstruatieproducten
Nieuwe directeur wil DZB omvormen tot ontwikkelbedrijf
Podcastserie De Ladder over de mensen van de BOP: ‘Waar word jij gelukkig van?’
Themaboekje over mantelzorg: Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?
Doen wat werkt voor jonge mantelzorgers in de regio Leiden
Hospice Issoria en VPTZ Leiden samen verder voor de mens in de laatste levensfase
Corona spreekuur moet mensen met taalachterstand gaan helpen
Leiden krijgt extra openbaar mindervalidentoilet
Gehandicaptenparkeerplaatsen Leiden op de kaart
1 op de 4 huishoudens in Leiden riskeert problematische schulden
Kamers met aandacht gezocht voor jongeren
Verslag online bijeenkomst brede achterban Adviesraad, thema onafhankelijke cliëntondersteuning
20 april 2021: Bijeenkomst achterban over de onafhankelijke cliëntondersteuning
Geldtekort dwingt gemeenten tot hardere keuzes
Stemmen en stemgeheim zijn een mensenrecht, ook voor mensen met een beperking
21 nieuwe koplopergemeenten gestart met versterken cliëntondersteuning
Gemeente Leiden lanceert HulpApp huiselijk geweld
Eerste Leidse kenniswinkel gestart
Gemeente Leiden gaat slachtoffers toeslagenaffaire helpen
Leiden gaat sociale werkvoorziening afbouwen
Leiden: 85 beschutte werkplekken in 2021
Gemeentepolis: zorgverzekering via de gemeente
Na 30 jaar valt het doek voor mantelzorg-expertisecentrum Eva
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Zuid-Holland steekt €6,9 miljoen in het (om)scholen van 3.000 extra IT’ers
Leidse Burcht wordt de digitale ontmoetingsplek voor jongeren
Special Interviewreeks Lokale Inclusie Agenda Leiden- deel 3
Leiden helpt gedupeerden toeslagenaffaire
Stadskrant gemeente Leiden: Special inwoners en corona
Zorgverzekering via de gemeente; gemeentepolis
Subsidie voor onderzoek dementie op jonge leeftijd
Nieuwsbrief november 2020 Ouderenberaad Zuid-Holland noord en oproep deelname netwerk 60+
Stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord-Acties vanuit Transmuralis
Interview met Rik Wouters, Oogvereniging Leiden-Leiden stad voor iedereen
Sportakkoord Leiden-Nieuwsflits
Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren
Mantelzorgondersteuning Leiden gaat van EVA naar Incluzio
Burgemeester Lenferink: 3 oktober klein maar fijn!
Wij zijn C.O.O.L.
Leiden krijgt ervaringshuis met zorgrobots
Leiden: Monitor Sociaal Domein 2020
‘Het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt’
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
Project JAS in Leiden basis voor nieuwe Wet Inburgering
Wijkteams en casemanagers dementie werken in Leiden aan betere dementiezorg
Werkplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Holland Rijnland
Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
Welzijnsprogramma Sterke Sociale Basis van start
Versoepeling coronamaatregelen Regiotaxi
Wij brengen LOF
Persoonlijke aandacht maakt het verschil in begeleiding bijstandsgerechtigden
Gevraagd advies inzake inspraaknota beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023
Advies raadsvoorstel verlagen gemeentelijke bijdrage zorgverzekeringspremie minima
Overzicht eetinitiatieven Leiden agenda 2019
Terugkoppeling kick-off bijeenkomst
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Gevraagd advies conceptvisie Jeugdhulp Leidse regio
Verslag kick-off bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Gevraagd advies Visie Sociaal Domein