skip to Main Content

Leiden

Gerelateerde publicaties
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Gevraagd advies beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
Gerelateerde nieuwsberichten
Geldtekort dwingt gemeenten tot hardere keuzes
Stemmen en stemgeheim zijn een mensenrecht, ook voor mensen met een beperking
21 nieuwe koplopergemeenten gestart met versterken cliëntondersteuning
Gemeente Leiden lanceert HulpApp huiselijk geweld
Eerste Leidse kenniswinkel gestart
Gemeente Leiden gaat slachtoffers toeslagenaffaire helpen
Leiden gaat sociale werkvoorziening afbouwen
Leiden: 85 beschutte werkplekken in 2021
Gemeentepolis: zorgverzekering via de gemeente
Na 30 jaar valt het doek voor mantelzorg-expertisecentrum Eva
Verslag catch-up meeting Adviesraad Sociaal Domein Leiden 10 november 2020
Zuid-Holland steekt €6,9 miljoen in het (om)scholen van 3.000 extra IT’ers
Leidse Burcht wordt de digitale ontmoetingsplek voor jongeren
Special Interviewreeks Lokale Inclusie Agenda Leiden- deel 3
Leiden helpt gedupeerden toeslagenaffaire
Stadskrant gemeente Leiden: Special inwoners en corona
Zorgverzekering via de gemeente; gemeentepolis
Subsidie voor onderzoek dementie op jonge leeftijd
Nieuwsbrief november 2020 Ouderenberaad Zuid-Holland noord en oproep deelname netwerk 60+
Stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord-Acties vanuit Transmuralis
Interview met Rik Wouters, Oogvereniging Leiden-Leiden stad voor iedereen
Sportakkoord Leiden-Nieuwsflits
Gerichte maatregelen kunnen arbeidsmarktpositie migranten verbeteren
Mantelzorgondersteuning Leiden gaat van EVA naar Incluzio
Burgemeester Lenferink: 3 oktober klein maar fijn!
Wij zijn C.O.O.L.
Leiden krijgt ervaringshuis met zorgrobots
‘Het gaat erom dat het gesprek gevoerd wordt’
Nieuwe podcastserie Verbroken verbinding: Alleen op de wereld
Project JAS in Leiden basis voor nieuwe Wet Inburgering
Wijkteams en casemanagers dementie werken in Leiden aan betere dementiezorg
Werkplan 2021 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Jaarverslag 2019 Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Leids Sportakkoord krijgt handtekeningen van wethouder, sportclubs en maatschappelijke organisaties
3 juli 2020 Groentepark Bontekoe oogst 700 kilo aardappelen voor Voedselbank
Welzijnsprogramma Sterke Sociale Basis van start
Versoepeling coronamaatregelen Regiotaxi
Wij brengen LOF
Persoonlijke aandacht maakt het verschil in begeleiding bijstandsgerechtigden
Gevraagd advies inzake inspraaknota beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023
Advies raadsvoorstel verlagen gemeentelijke bijdrage zorgverzekeringspremie minima
Overzicht eetinitiatieven Leiden agenda 2019
Terugkoppeling kick-off bijeenkomst
Gevraagd advies beleidskader sport en gezondheid 2019-2023
Gevraagd advies conceptvisie Jeugdhulp Leidse regio
Verslag kick-off bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Leiden
Gevraagd advies Visie Sociaal Domein